กิจกรรม Once Angel’s Party

HONOURTHAILAND CO., LTD

กิจกรรม Once Angel’s Party

กิจกรรม Once Angel’s Party
ปาร์ตี้สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ Agent เพื่อให้เอเจ้นทุกท่านได้สนุกกันกับทางเรา Once Pattaya
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาในงาน Party ที่เราจัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้จัดงาน Party ให้พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านอีกในครั้งถัดไป