กิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

HONOURTHAILAND CO., LTD

กิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรม “ร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเก็บสำรองในระบบสภากาชาดไทย”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านมาบริรจาคโลหิต

เพื่อบุญกุศลและเก็บสำรองสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในยามฉุกเฉิน

ขอกุศลผลบุญซึ่งท่านได้บำเพ็ญต่อองค์กรสาธารณกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข

ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผลดังปราถนาทุกประการ