𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲, 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗮𝘆 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆

HONOURTHAILAND CO., LTD

𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲, 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗮𝘆 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆

24 มิถุนายน พ.ศ. 2566

“ออเนอร์ กรุ๊ป” ผู้พัฒนาโครงการ ”วันส์ พัทยา” จัดงานทำบุญเปิดโครงการ ร่วมส่งต่อกำลังใจสู่สังคมและมอบเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล 7 แห่ง ในพัทยาจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมทุกด้านของสังคมทั้ง วัด เด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง, โรงพยาบาลบางละมุง, โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง, มูลนิธิคุณพ่อเรย์, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และ มูลนิธิออทิสติกไทย บรรลุเป้าหมายโครงการฯ ด้วยแนวคิดในการแบ่งปันความสุขและส่งต่อความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม